សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរក្របខ័ណ្ឌអង្គការរបស់ក្រុមហ៊ុន

អតិថិជនជាទីស្រឡាញ់៖

 អាជីវកម្មរបស់យើងបានពង្រីកដោយសារតែការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំទាំងនេះ។ ចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០ យើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Jiangsu TISCO Industrial Co. , Ltd Jiangsu Join Industrial Co. , Ltd ឥឡូវនេះគឺជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Jiangsu TISCO Industrial Co. , Ltd ។ សូមកត់សម្គាល់ថា។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកញ្ញា -២០-២០២០
gtag ('config', 'AW-607285546');